×

Category Archives: We shared (CSR)

ทำบุญทอดกฐิน 2559

“สวนผักโอ้กะจู๋” ร่วมทอดกฐินตามประเพณี ณ วัดอมราราม (สันอุ้ม) อำเภอดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 และนำสลัดออแกนิคไปร่วมงาน คำนึง | ถึงผืนดิน | ผลิตผล | ครอบครัว | ชุมชน

CONTINUE READING →

ร่วมบริจาคอาหาร ณ บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์

ร่วมบริจาคอาหาร ณ บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ สวนผักโอ้กะจู๋ได้มีโอกาศนำผักสลัดออแกนิคไปเลี้ยง คนชรา และผู้เข้าร่วมมหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสังคมของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา คำนึงถึง ผืนดิน ผลิตผล ครอบครัว และชุมชน #OhakajhuOrganicBranch #OhkajhuAirportBranch #ChiangMai

CONTINUE READING →

กิจกรรมปันฮัก 2559

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมานี้ สวนผักโอ้กะจู๋ได้ร่วมกิจกรรมของทางหนังสือ Compass gourmet & cuisine ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ต โดยบูทเราได้จัดกิจกรรมหยิบแล้วหยอดขึ้น โดยให้ลูกค้าหยิบผักสลัดออแกนิคสดจากสวนของเราฟรี แล้วร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินตามศรัทธา เพื่อร่วมในโครงการ ปันฮักของทางร้านที่ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือ คนยากไร้ เด็กกำพร้า และคนชรา เป็นยอดเงินรวม

CONTINUE READING →

ฉลอง 140 ปี ศาลเจ้าปุงเถากง เชียงใหม่

สวนผักโอ้กะจู๋ ของฝากวนัสนัน และ ลำดีตี้ขัวแดง ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 140 ปี ศาลเจ้าปุงเถากง เชียงใหม่ ในวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี้ โดยเราได้นำผักออแกนิค และสลัดไปวางจำหน่ายภายใต้โครงการ “ปันฮัก” โดยรายได้ทั้งหมด มอบให้แก่ ศาลเจ้าปุงเถากง เชียงใหม่

CONTINUE READING →

ร่วมบริจาคสิ่งของที่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

สวนผักโอ้กะจู๋ ร่วมกับ ร้านของฝากวนัสนัน ร่วมบริจาคสิ่งของที่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

CONTINUE READING →

ร่วมทอดผ้าป่า

เนื่องในโอกาสสวนผักโอ้กะจู๋ครบรอบสองปีและเปิดสาขาใหม่ สาขาแอร์พอร์ต ทางร้านได้ร่วมบริจาคจตุปัจจัยไทยทานแก่มูลนิธิครูบาศรีวิชัย

CONTINUE READING →