×

โอ้กะจู๋ปันฮักน้ำใจ สู้ภัยโควิด 2021

โอ้กะจู๋ได้ส่งมอบกำลังใจและมื้ออาหารสุขภาพ เพื่อสนับสนุนพี่ ๆ บุคลากรทางการแพทย์
ที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 โดยมอบชุดสลัดผักให้กับคุณหมอเเละพยาบาล
และจัดทำกิจกรรมหยิบเเล้วหยอดตามสถานพยาบาลต่างๆ ในช่วงวันที่ 6-31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาครับ
ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาโอ้กะจู๋ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะครับ
1.โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่
2.โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
3.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
4.โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่
5.โรงพยาบาลแม่ออน จ.เชียงใหม่
6.โรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่
7.โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
8.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
9.บ้านพักเด็กและสถานสงเคราะห์เชียงใหม่
10.สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านเชียงใหม่
11.สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
12.ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุแม่โจ้เนอร์ซิ่งโฮม
13.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ศุงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
14.โรงเรียนศรีสังวาลย์
15.วัดเซตุพน จ.เชียงใหม่
16.วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่
17.โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
18.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
19.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กทม.
20.โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม.
21.โรงพยาบาลราชวิถี กทม.
22.โรงพยาบาลมิชชั่น กทม.
23.โรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม.
24.โรงพยาบาลหัวเฉียว กทม.
25.โรงพยาบาลกลาง กทม.
26.โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ กทม.
27.โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี กทม.
28.โรงพยาบาลตากสิน กทม.
29.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
30.โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กทม.
31.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กทม.
32.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กทม.
33.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กทม.
34.โรงพยาบาลบางนา1 กทม.
35.โรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิ กทม.
36.โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ กทม.
37.โรงพยาบาลศิครินทร์ กทม.
38.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท2 กทม.
39.โรงพยาบาลตำรวจ กทม.
40.โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กทม.