×

กิจกรรมปันฮัก 2559

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมานี้ สวนผักโอ้กะจู๋ได้ร่วมกิจกรรมของทางหนังสือ Compass gourmet & cuisine ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ต โดยบูทเราได้จัดกิจกรรมหยิบแล้วหยอดขึ้น โดยให้ลูกค้าหยิบผักสลัดออแกนิคสดจากสวนของเราฟรี แล้วร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินตามศรัทธา เพื่อร่วมในโครงการ ปันฮักของทางร้านที่ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือ คนยากไร้ เด็กกำพร้า และคนชรา เป็นยอดเงินรวม 12,479 บาท เราต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ร่วมทำบุญกับเรา คำนึงถึง ผืนดิน ผลิตผล ครอบครัว และชุมชน

This post has no tag.