×

ฉลอง 140 ปี ศาลเจ้าปุงเถากง เชียงใหม่

สวนผักโอ้กะจู๋ ของฝากวนัสนัน และ ลำดีตี้ขัวแดง ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 140 ปี ศาลเจ้าปุงเถากง เชียงใหม่ ในวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี้ โดยเราได้นำผักออแกนิค และสลัดไปวางจำหน่ายภายใต้โครงการ “ปันฮัก” โดยรายได้ทั้งหมด มอบให้แก่ ศาลเจ้าปุงเถากง เชียงใหม่ คำนึงถึง ผืนดิน ผลิตผล ครอบครัว และชุมชน

This post has no tag.