×

ทำบุญทอดกฐิน 2559

“สวนผักโอ้กะจู๋” ร่วมทอดกฐินตามประเพณี ณ วัดอมราราม (สันอุ้ม) อำเภอดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 และนำสลัดออแกนิคไปร่วมงาน คำนึง | ถึงผืนดิน | ผลิตผล | ครอบครัว | ชุมชน

This post has no tag.